Щебінь

         Щебінь – будівельний матеріал, який отримують в результаті дроблення гірських порід із подальшим  сортуванням продукту за фракціями.
         Основні властивості щебеню
          Ця характеристика — одна з найважливіших. Лещадністю називають вміст у щебені зерен пластинчатої   та голчатої форм. Це зерна, довжина яких більш ніж утричі перевищує товщину чи ширину. Їхня наявність  у щебені збільшує міжзернову пустотність у суміші, що, у свою чергу, збільшує витрати сполучного  компоненту і впливає на цілісність конструкції. Тому чим менша лещадність щебеню, тим вища його якість.
 Відповідно до ГОСТу України, за лещадністю щебінь класифікують так:
 I група (обкатана) – до 10% лещадності;
 II група (кубовидна) – 10–15%;
 III група (покращена) – 15–25%;
 IV група (звичайна) – 25–35%.

        Радіоактивність
        Обираючи щебінь для певного виду будівництва, потрібно знати, як його класифікують за величиною  сумарної питомої активності природних радіонуклідів.
 I клас за радіоактивністю (до 370 Бк/кг) – щебінь для будівництва.
 II клас (370–740 Бк/кг) – для дорожнього і промислового будівництва.
 III клас (740–1350 Бк/кг) – для промбудівництва, транспортного будівництва поза населеними пунктами і  для дорожнього будівництва в населених пунктах, якщо передбачене покриття шаром грунту чи іншого  матеріалу не менше 0,5 м.

        Морозостійкість
        Визначає цей показник кількість циклів замерзання і розтавання (насичення у розчині сірчанокислого  калію і висушування). Щебінь ділиться на такі марки за морозостійкістю: F15, F25, F50, F100, F150, F200,  F300, F400. Для будівництва використовують щебінь з маркою морозостійкості 200–400 циклів.

       Міцність
       Міцність щебеню — це його опір механічному впливу. Визначають її такі показники:
 межа гірської породи;
 дробильність щебеню при стисканні у циліндрі;
 знос у поличному барабані.
 За міцністю щебінь ділять на групи:
 М1200–1400 — високої міцності;
 М800–1200 — міцний;
 М600–800 — середньої міцності;
 М300–600 – слабкої міцності;
 М200 — дуже слабкої міцності.